KS.Uông Thắng
Hotline - Zalo: 0972.740.664
Văn Phú Victoria - Phú La - Q. Hà Đông - TP.Hà Nội

Tháng: Tháng Năm 2021

Công thức xác định giá sản phẩm nội thất

Đứng trên vai trò là một kỹ sư xây dựng với trên 20 năm và nhiều năm quản lý mảng QS các dự án đầu tư xây dựng, tôi nhận thấy rằng trong dự toán nội thất, việc xác định được giá của sản phẩm từ trước đến nay chưa thực sự được quan tâm […]

Lựa chọn xe vận chuyển và máy đào khi lập dự toán

Trong bài viết này, tôi và các bạn sẽ cùng bàn về vấn đề lựa chọn tại trọng phương tiện vận chuyển như thế nào để được xem là phù hợp với thiết bị đào (máy đào) trong lập và quản lý chi phí theo hệ thống định mức hiện hành. Trước tiên chúng ta […]

Dự án nào chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật?

Trong bài viết này, tôi xin trích dẫn quy định pháp lý về những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế – Kỹ thuật (loại thiết kế 1 bước) theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP gồm 111 điều […]

Quy định ván khuôn theo định mức sử dụng vật liệu

Theo định mức sử dụng vật liệu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD, ván khuôn được sử dụng thế nào với bê tông đổ tại chỗ: Ván khuôn gỗ chỉ được dùng gỗ nhóm VII, nhóm VIII. Gỗ làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 5 lần bình […]

Sự chênh lệch vật liệu ảnh hưởng gì đến đơn giá sản phẩm

Khi vật liệu chênh nhau thì giá sản phẩm có chênh nhau theo tỉ lệ chênh của vật liệu k?. Chúng tôi sẽ cùng các bạn đi phân tích một ví dụ dưới đây để thấy được sự khác biệt này khi xây dựng giá thành sản phẩm trong nội thất.Mời bạn xem chi tiết […]