Dự án nào chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật?

Trong bài viết này, tôi xin trích dẫn quy định pháp lý về những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế – Kỹ thuật (loại thiết kế 1 bước) theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP gồm 111 điều có hiệu lực từ ngày ký (3/3/2021) và thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Theo đó, tại khoản 3 – Điều 5 – Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm (hình dưới):

Như vậy, so với nội dung của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì đã bổ sung thêm nội dung thứ 3. Với nội dung này thể hiện thêm trường hợp với “dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng”.

Một số trích dẫn tại điều 5 này sẽ giúp bạn có cơ sở để xác định loại dự án của đơn vị mình đang thực hiện.

Tải phần mềm Tra cứu văn bản pháp luật miễn phí: Tải về

Một trả lời tới to “Dự án nào chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật?”

  1. e chào thầy ạ,e cũng mới bắt đầu làm công việc liên quan tới quản lý dự án,video của thầy e thấy rất hay ạ, thầy có slide này cho e xin với ạ.tungdovan94@gmail.com.e cám ơn thầy.

Bình luận đã bị khoá.