Hướng dẫn Lập hồ sơ đo bóc

Để lập hồ sơ đo bóc khối lượng trên phần mềm Thư viện QS, thực hiện như sau:

Tải phần mềm Thư viện QS

Tải định mức xây dựng:

Tải định mức giúp bạn có thể tra cứu được những công việc có trong định mức như phần mềm dự toán

Tải định mức để tra cứu như phần mềm Dự toán thông thường

Tải thư viện mẫu:

Với chức năng này bạn có thể gọi sẵn các đầu việc theo gợi ý của phần mềm để phục vụ đo bóc khối lượng được nhanh hơn, sau này chuẩn hóa các đầu việc trên trong phần mềm dự toán của bạn.

Ví dụ dưới đây thể hiện nếu gọi thư viện mẫu hạng mục “Móng cọc vuông bê tông cốt thép”, phần mềm sẽ xuất ra bảng đo bóc các công việc theo định mức liên quan đến loại móng này.

Nhập toàn bộ công việc cho một hạng mục tự động theo Thư viện mẫu

Gọi công việc từ định mức:

Gõ cụm từ vào cột mã hiệu trong bảng đo bóc để tìm và gọi ra công tác có trong định mức giống như phần mềm Dự toán thông thường.

Tìm công tác trong định mức như phần mềm Dự toán

Tính khối lượng đào theo hình đống cát:

Chức năng này giúp người lập tự động tính toán thể tích khối lượng đào theo công thức hình đống cát; Tự động nội suy tỷ lệ taluy (mái dốc hố đào) theo TCVN 4447-2012: Thi công công tác đất.

  • Bước 1: Nhập kích thước đáy móng theo thiết kế;
  • Bước 2: Nhập chiều cao đào móng theo thiết kế;
  • Bước 3; Chọn loại đất hố đào -> tự động nội suy ra góc nghiêng mái dốc (tính được tỷ lệ taluy đào);
  • Bước 4: Nhập thông tin móng tính toán, chọn làm tròn số học -> Xuất khối lượng đào theo đơn vị 100m3 (đào máy); m3 (đào thủ công).
  • (Xem hình dưới đây)
Tự động Nội suy tỷ lệ Taluy khi nhập chiều cao đào theo TCVN 4447-2012

Làm sao để không mất diễn giải khối lượng khi chuyển từ bảng Dự toán sang bảng Tiên lượng:

Nếu bạn đo bóc khối lượng ở bảng Tiên lượng trước, sau đó chuyển đổi qua lại với bảng Dự toán thì diễn giải khối lượng không bị mất đi;

Ngược lại nếu bạn đo bóc khối lượng ở bảng Dự toán trước, rồi chuyển sang bảng Tiên lượng thì sẽ bị xóa diễn giải khối lượng. Để không bị xóa, diễn giải khối lượng đó cần được đánh dấu như hình dưới đây.
(Rất phù hợp với diễn giải đo bóc khối lượng đào móng theo công thức hình đống cát).

Khi một diễn giải được đánh dấu thì chuyển qua lại giữa 2 bảng không bị mất

Danh sách video hướng dẫn sử dụng các phiên bản Thư viện QS


Các bài viết chuyên môn gần đây