Pháp Luật Đầu tư Xây dựng

Trong khóa học này, bạn cùng tôi sẽ đi tìm hiểu những kiến thức pháp luật rất cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình.
Bạn sẽ được gì?
Có kiến thức tổng quát, cái nhìn tổng thể về trình tự đầu tư một Dự án theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật đầu tư.
Nền tảng cho bạn phát triển chuyên môn về Quản lý dự án.
Tìm hiểu bài bản về Luật Xây dựng, Luật sửa đổi Luật Xây dựng; Luật đầu tư công; Luật PPP; Luật đầu tư.
Trực quan, thực tế, rút ngắn thời gian trau dồi kiến thức pháp luật.
Tương lại xử lý tốt các tình huống mà dự án bạn đang làm gặp phải.
Người dẫn chuyện: KS. Uông Thắng

(Tài liệu cuối trang)

DANH SÁCH CÁC VIDEO

QUẢN LÝ DỰ ÁN CƠ BẢN
1. Cơ sở pháp luật trong đầu tư xây dựngXem
2. Khai Niệm về “Đối tượng áp dụng” và “Vốn đầu tư” trong các LuậtXem
3. Nguyên tắc quản lý hoạt động xây dựngXem
4. Bàn về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật trong Xây dựngXem
5. Bàn về khái niệm CHỦ ĐẦU TƯ Xem
6. Tìm hiểu về TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNGXem
7. Tìm hiểu khi nào phải Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thiXem
8. Tìm hiểu Nội dung, thẩm định Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thiXem
9. Phê duyệt Chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công số 39Xem
10. Nội dung BCNC TIỀN KHẢ THI theo luật Đầu tư công số 39Xem
11. Tìm hiểu về Báo cáo Nghiên cứu KHẢ THIXem
12. Một số khái niệm mới theo Nghị định 15/2021 thay thể Nghị định 59Xem
13. Cập nhật Trình tự đầu tư theo NĐ15/2021 thay thể NĐ số 59 – QLDAXem
14. Dạo nhanh điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 15/2021Xem
15. Tìm hiểu khái niệm “Thiết kế XD triển khai sau thiết kế cơ sở”Xem
16. Tìm hiểu về Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuậtXem
17. Tìm hiểu về các hình thức QLDA theo Luật và Nghị định 15/2021Xem
18. Tìm hiểu về gia hạn hợp đồng và bảo lãnh thực hiện hợp đồngXem
19. Xác định đơn giá Nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD thay thế Thông tư 15/2019/TT-BXD (hiệu lực từ 15.10.2021 – rất mới)Xem
20. Tóm tắt những thay đổi trong phương pháp xác định chi phí xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD từ ngày 15.10.2021Xem
21. Khái niệm “Cơ quan chuyên môn” theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP về Quản lý dự án là gì?Xem
22. Tìm hiểu phân quyền thẩm định dự án đầu tư – Báo cáo KTKT theo Luật sửa đổi số 62/2020Xem
23. So sánh Tổng mức đầu tư và Dự toán XDCTXem
24. Một số khái niệm về Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 61/2020/QH14 đáng quan tâm Xem
PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG
25. Văn bản pháp luật về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng hiện nay là gì ?Xem
26. Đối tượng áp dụng trong pháp luật về quản lý Hợp đồng hiện nay có khác gìXem
27. Nguyên tắc nào người kỹ sư QS phải nắm được trong quản lý hợp đồng mới nhất hiện nayXem
28. Những điểm rất mới trong phân loại hợp đồng theo Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sử đổi, bổ sung Nghị định số 37Xem
29. Giá hợp đồng chi phí cộng phí và điều kiện áp dụng theo Nghị định số 50/2021/NĐ-CPXem
30. Tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng với hợp đồng XD đơn giả, quy mô nhỏ theo Nghị định số 50/2021/NĐ-CPXem

Tài liệu đi kèm


Cuộc sống luôn là sự vận động không ngừng, bạn sẽ tự quyết định con đường của bạn, không một ai khác !

Tổng hợp các video đầy đủ nhất tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *