KS.Uông Thắng
Hotline - Zalo: 0972.740.664
Văn Phú Victoria - Phú La - Q. Hà Đông - TP.Hà Nội

Pháp Luật Xây dựng

Trong khóa học này, bạn cùng tôi sẽ đi tìm hiểu những kiến thức pháp luật rất cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình.
Bạn sẽ được gì?
Có kiến thức tổng quát, cái nhìn tổng thể về trình tự đầu tư một Dự án theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật đầu tư.
Nền tảng cho bạn phát triển chuyên môn về Quản lý dự án.
Tìm hiểu bài bản về Luật Xây dựng, Luật sửa đổi Luật Xây dựng; Luật đầu tư công; Luật PPP; Luật đầu tư.
Trực quan, thực tế, rút ngắn thời gian trau dồi kiến thức pháp luật.
Tương lại xử lý tốt các tình huống mà dự án bạn đang làm gặp phải.
Người dẫn chuyện: KS. Uông Thắng

DANH SÁCH CÁC VIDEO

1. Cơ sở pháp luật trong đầu tư xây dựngXem
2. Khai Niệm về “Đối tượng áp dụng” và “Vốn đầu tư” trong các LuậtXem
3. Nguyên tắc quản lý hoạt động xây dựngXem
4. Bàn về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật trong Xây dựngXem
5. Bàn về khái niệm CHỦ ĐẦU TƯ Xem
6. Tìm hiểu về TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNGXem
7. Tìm hiểu khi nào phải Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thiXem
8. Tìm hiểu Nội dung, thẩm định Báo cáo Nghiên cứu Tiền khả thiXem
9. Phê duyệt Chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công số 39Xem
10. Nội dung BCNC TIỀN KHẢ THI theo luật Đầu tư công số 39Xem
11. Tìm hiểu về Báo cáo Nghiên cứu KHẢ THIXem
12. Một số khái niệm mới theo Nghị định 15/2021 thay thể Nghị định 59Xem
13. Cập nhật Trình tự đầu tư theo NĐ15/2021 thay thể NĐ số 59 – QLDAXem
14. Dạo nhanh điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 15/2021Xem
15. Tìm hiểu khái niệm “Thiết kế XD triển khai sau thiết kế cơ sở”Xem
16. Tìm hiểu về Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuậtXem
17. Tìm hiểu về các hình thức QLDA theo Luật và Nghị định 15/2021Xem
18. Tìm hiểu về gia hạn hợp đồng và bảo lãnh thực hiện hợp đồngXem
19. Xác định đơn giá Nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD thay thế Thông tư 15/2019/TT-BXD (hiệu lực từ 15.10.2021 – rất mới)Xem
20. Tóm tắt những thay đổi trong phương pháp xác định chi phí xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD từ ngày 15.10.2021Xem

Cuộc sống luôn là sự vận động không ngừng, bạn sẽ tự quyết định con đường của bạn, không một ai khác !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *