Pháp Luật Đầu tư Xây dựng

Trong khóa học này, bạn cùng tôi sẽ đi tìm hiểu những kiến thức pháp luật rất cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình.
Bạn sẽ được gì?
Có kiến thức tổng quát, cái nhìn tổng thể về trình tự đầu tư một Dự án theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật đầu tư.
Nền tảng cho bạn phát triển chuyên môn về Quản lý dự án.
Tìm hiểu bài bản về Luật Xây dựng, Luật sửa đổi Luật Xây dựng; Luật đầu tư công; Luật PPP; Luật đầu tư.
Trực quan, thực tế, rút ngắn thời gian trau dồi kiến thức pháp luật.
Tương lại xử lý tốt các tình huống mà dự án bạn đang làm gặp phải.
Người dẫn chuyện: KS. Uông Thắng

(Tài liệu cuối trang)

I – Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

Đây là danh sách các video – Hãy click vào 3 gạch ở góc trên bên phải

Tài liệu đi kèm


II – Hoạt động đấu thầu 2024

Đây là danh sách các video – Hãy click vào 3 gạch ở góc trên bên phải

Cuộc sống luôn là sự vận động không ngừng, bạn sẽ tự quyết định con đường của bạn, không một ai khác !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *