Thư viện

Xin thông báo ! đã có so sánh các nội dung về Nghị định 35/2023/NĐ-CP trên hệ thống thư viện miễn phí của Phần mềm Thư viện QS gồm:

  1. So sánh về quản lý dự án 39 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2021/NĐ-CP
  2. So sánh về quản lý chất lượng công trình 9 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2021/NĐ-CP
  3. So sánh về Hợp đồng trong xây dựng 2 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Nghị định 50 sửa đổi bổ sung nghị định 37
  4. So sánh về quản lý chi phí 2 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Thông báo, từ 01.6.2023, hệ thống tài liệu, hồ sơ mẫu được tích hợp trên phần mềm Thư viện QS hoàn toàn miễn phí, anh chị em vui lòng cài và sử dụng.

Phần mềm Thư viện QS KS Uông Thắng
Phần mềm Thư viện QS KS Uông Thắng

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Thư viện Hồ sơ thiết kế
Kiến thức về Hồ sơ chất lượng
Thư viện tài liệu HSDT
Thư viện tham khảo khác

2 Trả lời “Thư viện

Bình luận đã bị khoá.