Công trình Hạ tầng kỹ thuật

Trong khóa học này bạn được hướng dẫn cách đọc và phân tích hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công loại công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ lập dự toán xây dựng công trình.

Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng hạ tầng kỹ thuật

HẠNG MỤC GIAO THÔNG

STTDanh sách nội dungVideo
1Những nội dung cần quan tâm trong thiết kế bản vẽ thi công
2Đọc và phân tích bản vẽ thiết kế Mặt bằng giao thông
TL1Hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục Đường giao thông Full
3Phân tích mặt cắt ngang điển hình kết cấu áo đường
4Tìm hiểu thiết kế trắc dọc trong giao thông hạ tầng và cấu tạo nút giao
5Hướng dẫn đo bóc khối lượng chi tiết các cọc trên tuyến số 1
6Tổng hợp khối lượng tuyến 1 từ khối lượng chi tiết các cọc (lên hình từ 20h ngày 5.4.23)
TL2Bảng tính khối lượng tuyến 1 trong bài 5+6+7
7Phân tích chi tiết về vấn đề trừ giao khi lập dự toán Phần Đường giao thông
8Tìm hiểu cấu tạo nút giao và vấn đề cần quan tâm khi lập dự toán Hạng mục Giao thông trong Hạ tầng

HẠNG MỤC SAN LẤP (đang xây dựng)

STTDanh sách nội dungVideo
1Tìm hiểu về thiết kế san lấp mặt bằng trong hạ tầng
2Tìm hiểu đọc khối lượng san lấp từ bản vẽ thiết kế như thế nào
TL1Hồ sơ thiết kế hạng mục san lấp mặt bằng
TL2File Excel kiểm tra khối lượng ô lưới
3Cách kiểm tra nhanh khối lượng từng ô lưới trong thiết kế san lấp
4Hướng dẫn lập dự toán San lấp
TL3File Dự toán san lấp

HẠNG MỤC THOÁT NƯỚC MƯA – NƯỚC THẢI

Xin mời xem danh sách phát dưới đây

Mọi ý kiến góp ý vui lòng comment dưới đây, xin cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *