Phần mềm Lập hồ sơ chất lượng XDA

Lập và quản lý hồ sơ chất lượng XDA

Liên hệ chi tiết

Phần mềm phục vụ công tác lập hồ sơ quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng. Áp dụng cho tất cả các loại công trình Giao thông, Dân dụng, Thủy lơi, Phòng cháy, ME,… Phần mềm sử dụng trên nền Excel, tương thích với mọi phiên bản Office, đơn giản và dễ sử dụng.

Phần mềm Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình XDA – Đơn giản và hiệu quả

Phần mềm chạy trên nền Excel tương thích với các phiên bản Office từ 2010 trở lên, tận dụng mọi sức mạnh của Excel thần thánh.

Thay vì bạn cần biết rất nhiều kỹ năng như Maillings, Excel hay VBA Excel, bạn chỉ cần phần mềm lập hồ sơ quản lý chất lượng XDA là có thể xây dựng file hồ sơ chất lượng tự động, in hàng loạt biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công tự động, xuất danh mục hồ sơ tự động.

 • Đưa biểu mẫu hồ sơ của Dự án vào trong phần mềm đơn giản bằng vài thao tác
 • Cài đặt nhanh hiển thị ngày, giờ nghiệm thu theo quy cách biểu mẫu hồ sơ dự án
 • Cập nhật, thêm, bớt dữ liệu tiêu chuẩn thi công nghiệm thu
 • Cập nhật, thêm, bớt thông tin máy móc thiết bị thi công công trình
 • Cập nhật, thêm, bớt dữ liệu nội dung kiểm tra dạng Checklist của từng công việc xây dựng
 • Nhập ngày, giờ, cài đặt hiển thị ngày giờ nghiệm thu nhanh chóng
 • Dò tìm dữ liệu đưa vào biên bản nghiệm thu nhanh chóng: Tên đối tượng nghiệm thu, vị trí nghiệm thu, ngày giờ nghiệm thu, tiêu chuẩn thi công với từng đối tượng nghiệm thu
 • Gán và dò tìm tự động tiêu chuẩn thi công với từng công việc xây dựng
 • Gán và dò tìm tự động nội dung kiểm tra với từng công việc xây dựng
 • Link ảnh tự động theo mọi biểu mẫu hồ sơ
 • Xây dựng và xử lý bảng biểu trong các biên bản nghiệm thu nhanh chóng
 • Lập và xuất nhật ký thi công tự động
 • In biên bản nghiệm thu hàng loạt, in nhật ký thi công hàng loạt
 • Tổng hợp và xuất hàng loạt nhật ký thi công phục vụ ghi chép thủ công trong Dự án
 • Xuất danh mục hồ sơ hàng loạt theo ý người dùng

Phần mềm được phát triển bởi Công ty cổ phần Ứng dụng công nghệ HTN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *