Khóa học

Xin giới thiệu khóa học tại đây

Dự toán Dân dụng
(Trực tuyến )
Zoom: Liên hệ
GV: KS.Uông Thắng

Dự toán nội thất (Đăng ký sớm ưu đãi)
(Trực tuyến )
Zoom: Liên hệ
GV: KTS Bùi Vân

5 Bước xuất hàng loạt HSCL
(Online 21 video)
Liên hệ
GV: KS.Chu Văn Đoàn

Lập hồ sơ chất lượng
(Online)
Miễn phí
GV: Uông Thắng

Khóa dự toán
(Online 82 video)
Liên hệ
GV: Vũ Minh Hoàn và cộng sự

Đo bóc KL và áp mã hiệu công việc
(Online 50 video)
Liên hệ
GV: Phạm Văn Thắng

Ôn thi đấu thầu
(Online)
Liên hệ
GV: Nguyễn Văn Toàn

Autocad tối giản
(Online 30 video)
Liên hệ
GV: Vũ Minh Hoàn

Đọc bản vẽ Dân dụng (2022)
(Online – Miễn phí)
GV: Uông Thắng

Đo bóc khối lượng
(Online – Miễn phí)
GV: Uông Thắng

Tìm hiểu Pháp luật ĐTXD
(Online – Miễn phí)
HD: Uông Thắng

Lập hồ sơ dự thầu

Lập Hồ sơ dự thầu
(Online)
Miễn phí
GV: Uông Thắng

Đo bóc KL nhà CN
(Online –
Miễn phí)
GV: Uông Thắng

Đo bóc giao thông
(Online –
Miễn phí)
GV: Uông Thắng

Đo bóc hạ tầng
(Online –
Miễn phí)
GV: Uông Thắng

Lập hồ sơ TT
(Online –
Miễn phí)
GV: Uông Thắng

Excel trong xây dựng
(Online – Miễn phí)
GV: Uông Thắng

Lập trình VBA cơ bản
(Online – Miễn phí)
GV: Uông Thắng

Xin mời để lại bình luận, chúng tôi sẽ liên hệ sớm !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *