Lập trình Phần mềm Quản lý công việc trong Xây dựng

Trong khóa học này tôi hướng dẫn các bạn kỹ sư xây dựng tự viết cho mình một Ứng dụng quản lý công việc bằng ngôn ngữ C# một cách đơn giản nhất, ai cũng làm được. Từ đây bạn có thể tự tạo cho mình một ứng dụng giúp quản lý công việc hiệu quả cao nhất.

Video update hàng ngày trong danh sách dưới đây

Khóa học này dành cho người đã làm quen với ngôn ngữ lập trình C# bằng các bài học dưới đây. Sau này có điều kiện hãy tham gia khóa học Lập trình C# trên excel nâng cao để phát triển các ứng dụng cho cộng đồng.

Khóa học làm quen với ngôn ngữ lập trình C# cơ bản

Liên hệ hỗ trợ – Kỹ sư XD Uông Thắng – 0972.740.664 (zalo trong giờ hành chính)


#1 Thiết kế Giao diện: XEM

#2 Thiết lập giao diện hiển thị database [Lập trình C#]: XEM

#3 Cách tạo Tự động mã hiệu công việc theo ngày được chọn: XEM

#4 Xử lý sự kiện lấy thông tin từ giao diện và cách sử dụng Control dateTimePicker: XEM

#5 Hiển thị danh sách Cán bộ và Vật tư trong công việc : XEM

#6 Tương tác với database Excel bằng Thư viện Office Interop: XEM

#7 Hướng dẫn Viết hàm lưu data vào Excel chuẩn C#: XEM