KS.Uông Thắng
Hotline - Zalo: 0972.740.664
Văn Phú Victoria - Phú La - Q. Hà Đông - TP.Hà Nội

Sách dự toán

Sách dự toán Tập 1
Giá:
199.000
Tác giả: KS. Uông Thắng

TẢI MỤC LỤC

Sách dự toán Tập 2
Giá:
570.000
Tác giả: KS. Uông Thắng

TẢI MỤC LỤC
(đã có phiên bản 2021 – Phương pháp đơn giá địa phương)

Sách dự toán Tập 3
Giá:
390.000
Tác giả: KS. Uông Thắng

TẢI MỤC LỤC

Combo Tập 1+2
Giá:
770.000 680.000
Tác giả: KS. Uông Thắng

Combo Tập 1+3
Giá:
590.000 499.000
Tác giả: KS. Uông Thắng

11 thoughts on “Sách dự toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *