Lập trình VBA

Danh sách các khóa học hiện nay xin mời tham khảo.

Người dạy: KS.Uông Thắng, tác giả các phần mềm

Khóa học VBA cơ bản

Giá: Free

Nội dung:
Trang bị cho người học những khái niệm cơ bản là nền tảng để tự phát triển bản thân như:
– Biến;
– Vòng lặp; Điều kiện IF()
– Hàm; sub()
– Một số sự kiện thường gặp; .v.v…

Đối tượng:
Người chưa biết gì về lập trình VBA

(Click ảnh để xem chi tiết)

Lập trình ứng dụng quản lý vật tư
Lập trình ứng dụng quản lý vật tư

Khóa học VBA
Ứng dụng Quản lý và xuất bảng giá trị vật tư

Giá: Free

Nội dung:
Thực hành lập ứng dụng quản lý vật tư và xuất bảng tính giá trị vật tư phục vụ sản xuất:
– Thiết kế giao diện;
– Tổ chức database;
– Lập trình các sự kiên: tìm kiếm như dự toán; xuất data theo yêu cầu;
– Tích lũy kinh nghiệm để phát triển hơn nữa;

Đối tượng:
Người có chút kiến thức về lập trình VBA

(Click ảnh để xem chi tiết)