Các bài đã đăng

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu mới nhất

Ngày 15/02/2024 Bộ KHĐT ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiệu lực: 15/02/2024 Người dùng phần mềm Thư viện QS có thể tải…

Xem thêm

Các bài đã đăng

Có sử dụng thí nghiệm cấp phối bê tông tại hiện trường để điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng không ?

Hướng dẫn về chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng theo trả lời của Bộ Xây dựng: Ngày 07/11/2023, Bộ Xây đựng đã có công văn 5110/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Xí Lùng hướng dẫn chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh giá…

Xem thêm