Sự chênh lệch giá vật liệu ảnh hưởng gì đến đơn giá sản phẩm

Khi vật liệu chênh nhau thì giá sản phẩm có chênh nhau theo tỉ lệ chênh của vật liệu k?. Chúng tôi sẽ cùng các bạn đi phân tích một ví dụ dưới đây để thấy được sự khác biệt này khi xây dựng giá thành sản phẩm trong nội thất.
Mời bạn xem chi tiết !

Theo báo giá từ các nhà cung cấp thì:

Giá vật liệu giữa gỗ An Cường và gỗ Minh Long chênh nhau 750.000/540.000 = 1,38 (tức 38% tại thời điểm viết bài). Vậy giá thành sản phẩm chênh lệch bao nhiêu ?… Phải chăng 1 số cơ sở cũng đưa ra quan điểm giá thành sản phẩm cũng chênh lệch với tỷ lệ như trên.

Phần mềm Dự toán Nội thất AiPro là một công cụ cực mạnh, duy nhất hiện nay

Qua ví dụ trên, khi chênh lệch vật liệu lên đến 38% nhưng giá thành cùng một sản phẩm trên với 2 nguồn vật liệu khác nhau sẽ có chênh lệch là 2.830.000/2.316.000 (đồng/m2) = 1,22 (tức 22%)

Sở dĩ là do:

Vật liệu gỗ chỉ là 1 yếu tố cấu thành lên đơn giá sản phẩm
Các Vật tư khác cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm
Các chi phí tỷ lệ được xác định từ chi phí trực tiếp cũng ảnh hưởng đến giá thành sản
phẩm

Như vậy, khi xây dựng giá thành sản phẩm các bạn cần lưu ý điều này

Một trả lời tới to “Sự chênh lệch giá vật liệu ảnh hưởng gì đến đơn giá sản phẩm”

Bình luận đã bị khoá.