Trường hợp san đầm đất tạo mặt bằng không yêu cầu độ chặt

Với trường hợp này, áp dụng quy định tại mã hiệu AB.62000 – Chương 2 – Định mức số 12 (hình dưới đây). Thực hiện theo các bước sau đây:

  • Gọi mã hiệu san đầm đất với độ chặt K=0,85 (AB.6212; AB.6213);
  • Điều chỉnh hao phí Nhân công với hệ số 0,9 (hao phí công tác trên nhân với 0,9);
  • Điều chỉnh hao phí Máy thi công với hệ số 0,9 (hao phí công tác trên nhân với 0,9);

Kết quả được công tác “San đầm đất tạo mặt bằng không yêu cầu độ chặt” đảm bảo đúng quy định của định mức.

Định mức chưa xét đến chi phí vật liệu đắp, như vậy người lập cần tính toán chi phí này tức lại trở về bài toán mua đất (mua đất rời hoặc khai thác tại mỏ).
(Tra hao phí ngay trên phần mềm Thư viện QS của chúng tôi mà không cần phần mềm dự toán).

Chương 2 – Định mức số 12 – Mã AB.62000

Anh chị em đã gặp phải tình huống liên quan đến 2 công tác này thế nào, hãy bình luận chia sẽ để cộng đồng kỹ sư chúng ta cùng học hỏi nhau

Biên tập: KS. Uông Thắng