Tìm tìm hiểu hai công tác Đào móng và Đào san đất tạo mặt bằng

Trong định mức có 2 loại công tác đào cũng hay dẫn đến những quan điểm trái chiều sau đây:

Mã AB.25000 – Đào móng công trình bằng máy đào
Mã AB.21000 – Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào

Hình ảnh từ định mức số 12

Chúng ta cùng nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ kỹ thuật và biện pháp thi công, theo quan điểm của tôi hai công tác trên về bản chất là như sau:

Mã AB.25000 – Đào móng công trình bằng máy đào:

Đây là đào để thi công các kết cấu móng ở một không gian hẹp (chỉ cần đào đủ điều kiện cho nhân công và thiết bị đứng thi công), độ sâu lớn (gây khó khăn cho công tác đào và hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật). Trong công tác đào móng, theo thuyết minh thành phần công việc thì khi thi công cần phải thực hiện như sau:

  • Thực hiện đào bằng máy đào;
  • Đổ lên bề mặt theo quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển (nếu mặt bằng cho phép xe vào gần);
  • Hoàn thiện hố móng: Hoàn thiện thành, mái taluy; hoàn thiện và vệ sinh bề mặt đáy móng sau khi đào đảm bảo đủ yêu cầu kỹ thuật để thi công các bộ phận kết cấu của công trình.

Do đó thường thi công từ cao trình mặt đất tự nhiên (mặt bằng thi công), xem hình dưới đây, mặt bằng đào khá rộng, nhưng thi công ở độ sâu phức tạp, đòi hỏi tổ chức thi công khó khăn hơn.

Hình ảnh đào móng công trình nhà cao tầng

Mã AB.21000 – Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào:

Đây là công tác được thực hiện khi san lấp tạo mặt bằng bằng tổ hợp máy đào và máy ủi. Thuyết minh thành phần công việc và biện  pháp thi công thực tế đã rõ ràng:

  • Đào san tạo mặt bằng bằng máy đào (đào cos cao để san vào cos thấp hơn cos thiết kế);
  • Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để có được mặt bằng công trình;

Do đó thường thi công ở địa hình rất rộng, chênh cao không lớn và có thể đào dưới cao trình tự nhiên hoặc trên cao trình tự nhiên (nếu địa hình đó lồi lõm cao trình thiết kế).
Xem hình dưới đây:

Hình ảnh san lấp mặt bằng bằng máy đào kết hợp máy ủi

Như vậy:

Từ phân tích về kỹ thuật, định mức và biện pháp thi công thực tế ta hoàn toàn có thể thấy rằng công tác đào móng của công trình đòi hỏi mức độ phức tạp cao hơn là san lấp mặt bằng. Do đó, cần đưa về đúng bản chất của hai công tác trên bởi thực tế rất nhiều đơn vị thẩm tra “ép” tư vấn thiết kế chuyển đào móng sang đào san lấp mặt bằng chỉ vì “hố móng có kích thước lớn”, đó là một quan điểm hoàn toàn thiếu thuyết phục và áp đặt.

Trên đây là một số phân tích mang tính cá nhân, xin cảm ơn.

Biên tập: KS. Uông Thắng