Công tác bê tông định mức 12 cần lưu ý

Những quy định về công tác bê tông trong định mức số 12 (Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) người lập dự toán cần lưu ý sau đây.

Phần mềm Thư viện QS tra cứu rất chuyên nghiệp, lập hồ sơ đo bóc KL chuẩn Thông tư 13.2021

Đổ bê tông được định mức cho 3 dây chuyền:

  • Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường  đổ bằng thủ công.
  • Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung  đổ bằng cần cẩu.
  • Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung  đổ bằng máy bơm bê tông.

Khóa học dự toán với KS. Uông Thắng giúp bạn chuyên nghiệp ngay từ những bước đầu tiên với nền tảng vững chắc nhất.

Các trường hợp điều chỉnh:

  • Nếu muốn sử dụng bê tông thương phẩm cho đổ bằng thủ công thì lấy mã đổ bằng thủ công và điều chỉnh như sau: Hao phí NC với hệ số 0,6; Xóa hao phí máy trộn trong hao phí ca máy.
  • Nếu muốn sử dụng biện pháp xe bơm bê tông thì lấy mã công việc đổ bê tông bằng máy bơm (bơm tĩnh) sau đó điều chỉnh như sau: Hao phí NC điều chỉnh hệ số 0,9; Thay máy bơm bằng xe bơm và điều chỉnh hao phí máy bơm hệ số 0,8.

Sách dự toán – Một tài liệu chi tiết nhất hiện nay giúp bạn đọc nắm chắc định mức và lập dự toán

Quy định tại Chương VI – Thi công kết cấu bê tông theo định mức số 12

Lưu ý về phương pháp xác định chi phí trực tiếp (T):

  • Nếu xác định (T) theo phương pháp đơn giá địa phương: Sau khi điều chỉnh phải thao tác “Chiết tính” lại đơn giá.
  • Nếu xác định (T) theo phương pháp đơn giá công trình: Chỉ cần điều chỉnh trị số hao phí và không chiết tính lại đơn giá.

Biên tập: KS. Uông Thắng