Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
Hiệu lực từ 26/1/2021, thay thế nghị định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Để chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí tại đây: TẢI PHẦN MỀM
(Tải file văn bản dưới chân bài viết)