KS.Uông Thắng
Hotline - Zalo: 0972.740.664
Văn Phú Victoria - Phú La - Q. Hà Đông - TP.Hà Nội

Khái niệm “Vốn đầu tư” trong pháp luật Xây dựng

Vốn đầu tư là gì ?. Đây là một khái niệm rất quan trọng với người làm xây dựng nói chung. Chúng ta phải hiểu thật chuẩn xác khái niệm “Vốn đầu tư” được quy định trong Luật đầu tư và Luật đầu tư công. Hình dưới đây tóm tắt hai khái niệm này tương ứng với hai Luật rất quan trọng trong hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư xây dựng nói riêng.

Vốn đầu tư

Điều đáng bàn ở đây là trên cơ sở khái niệm về “Vốn đầu tư” trong hai Luật nêu trên, nhìn vào hình minh họa trên chúng ta cần phân biệt rất rõ “Luật đầu tư” và “Luật đầu tư công”. Đây là hai bộ luật mới có hiệu lực và là cơ sở pháp lý quan trọng trong hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư xây dựng nói riêng ngoài Luật xây dựng.

Với định nghĩa “Vốn đầu tư” tai khoản 22 – Điều 4 – Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 đã thể hiện rất rõ đây là loại vốn từ ngân sách nhà nước hoặc vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Tức là vốn do các cơ quan, đơn vị này bỏ ra mà không hoàn toàn lấy từ ngân sách nhà nước vẫn được xem là loại vốn đầu tư công.

Trên đây là một vài gợi ý giúp bạn có cái nhìn cơ bản nhất và pháp luật đầu tư xây dựng.

1 thought on “Khái niệm “Vốn đầu tư” trong pháp luật Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *