Công trình, hạng mục tạm, phụ trợ tính vào đâu trong đầu tư XDCT

Khi đầu tư xây dựng công trình chúng ta đều thấy cần thiết phải có các công trình, hạng mục tạm, phụ trợ phục vụ cho thi công như:

  • Đường công vụ;
  • Bãi tạm;
  • Cầu tạm;
  • Hệ thống rào chắn tạm bao quanh dự án;
  • v.v…

Vậy, những hạng mục công việc này được quy định như thế nào trong quá trình đầu tư xây dựng công trình ? đó là câu hỏi cần được lưu ý.

Cơ sở pháp lý

Tại Phụ lục số III – ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong đó quy định “Phương pháp xác định chi phí xây dựng”.

Chi phí xây dựng (Gxd) là cơ sở để xác định dự toán xây dựng công trình, trong phụ lục này ghi rất rõ như hình dưới đây. Như vậy, các công trình, hạng mục công trình phụ trợ, tạm phục vụ thi công vẫn được xác định Gxd như công trình, hạng mục công trình chính và làm cơ sở để xác định giá trị dự toán của toàn bộ công trình (bao gồm công trình, hạng mục công trình chính và công trình, hạng mục công trình phụ trợ, tạm phục vụ thi công.

Để tải đầy đủ các văn bản mới nhất, các hồ sơ tài liệu với hàng trăm hồ sơ các lĩnh vực, hãy cài đặt và đăng ký sử dụng phần mềm Thư viện QS hoàn toàn Free vẫn tải đầy đủ.

Chúc anh chị em thành đạt !