Chi phí hạng mục tạm, phụ trợ tính vào đâu

Khi lập dự toán, hẳn có người băn khoăn chi phí các hạng mục tạm, phụ trợ phục vụ thi công; Phá dỡ; v.v.. có được tính vào chi phí xây dựng (Gxd) hay không?. Bài viết dưới đây giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Tại Điểm (b) – Khoản 4 – Điều 4 – Nghị định số 68/2019/NĐ-CP quy định Chi phí xây dựng (Gxd) như sau: 

Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây dựng của dự án; công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, phụ trợ phục vụ thi công; chi phí phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi của công tác phá dỡ giải phóng mặt bằng đã được xác định trong chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cơ cấu chi phí xây dựng gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng;”

Trích: Điểm (b) – Khoản 4 – Điều 4 – Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Mở rộng, cần chú ý phân biệt các hạng mục tạm, phụ trợ với các chi phí nằm trong chi phí khác (Gk) được quy định tại tại điểm (d) khoản 1 – Điều 3 – Thông tư 02 (sửa đổi các thông tư gần đây):

“Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng chi phí khác có thể bổ sung một hoặc một số chi phí sau: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng; chi phí kho bãi chứa vật liệu; chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).”

Trích: Điều 1 – Thông tư 02/2020/TT-BXD

Phần mềm tra cứu văn bản pháp luật: Tải

Xin gửi bạn đọc vài lưu ý, chúc thành công !