Bảng giá Nhân công Xây dựng Hà Nội số 972 áp dụng 2024

Ngày 28/12/2023 Sở Xây dựng TP.Hà Nội công bố bảng giá nhân công xây dựng áp dụng cho năm 2024 bằng quyết định số 973/QĐ-SXD. Nội dung như sau:

Văn bản này đã được tự động cập nhật trên hệ thống trực tuyến của phần mềm Thư viện QS.

Hoặc có thể tải thủ công dưới bài viết này.

Những gợi ý khi áp dụng vào hồ sơ dự toán:

Như vậy, tại thời điểm này chúng ta cần phải thực hiện bài toán chênh lệch nhân công trong dự toán công trình với các dự án trên địa bàn TP.Hà Nội có sử dụng bảng giá nhân công này như sau:

  1. Trên các hệ thống phần mềm dự toán, nhập giá nhân công từ bảng trên là giá nhân công bình quân cho các nhóm (Theo quy định của Thông tư 13/2021/TT-BXD thì nhân công bình quân nhóm là nhân công thợ bậc 3,5/7);
  2. Từ nhân công bình quân của các nhóm, tính ra nhân công cấp bậc trong hồ sơ lập ra (tức là nhân công cấp bậc từ hệ thống định mức) theo công thức quy đổi giá nhân công được quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD;
  3. Kết nối bảng giá nhân công vừa tính ở 2 bước trên vào bảng tổng hợp vật tư để tính chênh lệch giá nhân công gốc.

Ngoài việc tính chênh lệch giá nhân công, trong hồ sơ dự toán còn phải xác định bài toán bù giá ca máy, các yếu tố cần bù ở đây gồm:

  1. Bù giá nhiên liệu, năng lượng
  2. Bù giá nhân công điều khiển máy và thiết bị thi công từ bảng giá nhân công xác định theo Quyết định 974/QĐ-SXD nói trên so với giá nhân công lái máy gốc.

Trên đây là những thông tin cần thiết cho người lập dự toán trên địa bàn thành phố Hà Nội, mọi khó khăn có thể comment bài viết này hoặc liên hệ zalo KS.Uông Thắng – 0972.740.664 để được tư vấn.

Toàn văn Quyết định này:

Biên tập: KS.Uông Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *