Một số thay đổi trong định mức 12 và định mức ca máy

Tài liệu này sưu tầm từ Website của Viện kinh tế xây dựng nhằm giúp anh chị em kỹ sư nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi trong hệ thống định mức xây dựng được ban hành theo Thông tư 12/2021/TT-BXD và một số thay đổi trong định mức ca máy ban hành theo Thông tư 13/2021/TT-BXD, hiệu lực từ 15.10.2021

Sử dụng ngay Phần mềm Thư viện QS để chuyên nghiệp hóa hoặc tải dưới bài viết.

Tải về ngay