Công tác Xây – Định mức 12 không thể bỏ qua

Định mức dự toán mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã có hiệu lực từ ngày 15.10.2021. Nội dung bài viết này cùng bàn về vấn đề

“Công tác xây trong định mức số 12 – Phần xây dựng

Quy định về công tác xây được thể hiện trong thuyết minh và ghi chú tại Chương V – Công tác xây gạch đá, định mức số 12 – Phần xây dựng. Trong các quy định này có thể hiểu gồm 3 nội dung chính sau đây:
(Trích nội dung Sách dự toán tập 1 – Tác giả: KS. Uông Thắng – Phiên bản 2021)
Sử dụng Phần mềm Thư viện QS miễn phí để chuyên nghiệp hóa, cập nhật mới nhất

1) Hao phí dàn giáo phục vụ công tác xây:

Loại hao phí này đã được phân bổ vào hao phí các công tác xây trong định mức (hình 1 dưới đây);

Hình 1 – Trích: Thuyết minh Chương V – Định mức số 12 – Phần xây dựng

2) Khi thiết kế sử dụng vữa khô trộn sẵn (hình 1):

Là loại vữa bán sẵn trên thị trường (hồ sơ thiết kế quy định), khác với loại vữa thông thường đó là được sản xuất tại công trường bằng các thành phần: xi măng; cát; nước (phụ lục cấp phối vữa xây, trát trang 290 – định mức số 12 – Phần xây dựng);

3) Sử dụng gạch đất sét nung được định mức cho các công tác gồm:

  • Xây móng;
  • Xây tường thẳng, tường cong;
  • Xây trụ, cột, xây cống cuốn cong;
  • Xây thành vòm cống;
  • Xây bể chứa;
  • Xây hố ga, hố van;
  • Xây gối đỡ cống;
  • Xây kết cấu phức tạp khác.

4) Sử dụng một số loại gạch như sau được định mức cho các công tác: xây tường thẳng:

Gạch bê tông (gạch không nung – AE.81000);
Gạch Silicat (AE.84000);
Gạch bê tông khí chưng áp (AAC – AE.85000 đến AE.88000);
Gạch bê tông bọt khí, khí không chưng áp (AE.89000 đến AE.89500);

5) Quy định về điều chỉnh thành phần hao phí cho công tác xây tường:

Trường hợp hồ sơ thiết kế xây tường sử dụng các loại gạch gạch bê tông (gạch không nung – AE.81000); gạch bê tông khí chưng áp (AAC – AE.85000 đến AE.88000); gạch bê tông bọt khí, khí không chưng áp (AE.89000 đến AE.89500) có kích thước viên gạch khác với các kích thước viên gạch của các mã này đã được ban hành trong định mức thì cần phải xây dựng thành phần hao phí vật liệu (vữa và số viên gạch). Nếu khi xây dựng hao phí gạch có số lượng viên tăng hoặc giảm 10 viên so với hao phí vật liệu gạch của công tác xây có kích thước tương ứng trong định mức (cùng độ dày khối xây), thì hao phí nhân công được điều chỉnh tăng hoặc giảm 1% tương ứng với thay đổi viên gạch. Quy định này được dùng trong trường hợp lựa chọn công tác xây có cùng độ dày, cùng mác vữa nhưng sai khác về kích thước viên gạch (hình 132). Phương pháp xác định hao phí vật liệu công tác xây sẽ trình bày trong chi tiết công tác xây tường dưới đây;

6) Quy định về điều chỉnh thành phần hao phí cho công tác xây kết cấu khác (hình 2 dưới đây):

“Trích nội dung Cuốn sách dự toán tập 1 – Tác giả: KS.Uông Thắng”

Những phân tích mục (4), (5) thấy rằng trong định mức số 12 – Phần xây dựng các loại gạch này chỉ ban hành cho xây tường. Xây các kết cấu khác được quy định tại ghi chú trang 233 – định mức số 12 – Phần xây dựng (hình 134). Trong đó, nếu sử dùng các công tác xây tường gạch bê tông mã hiệu AE.82260 (10,5×6×22cm), AE.82270 (10×6×21cm), AE.82280 (9,5×6×20cm) để xây các kết cấu khác thì mức hao phí nhân công được điều chỉnh hệ số 1,2 (xem hình 134). Trong quy định này có các vấn đề sau đây bạn đọc cần phải nắm được:

Những công tác nào được xem là xây kết cấu khác: bạn đọc để ý quy định điều chỉnh nêu trên là điều chỉnh tăng. Như vậy có thể hiểu rằng những công tác thuộc trường hợp này là những công tác xây các kết cấu có yêu cầu phức tạp hơn, điều kiện thi công khó khăn hơn công tác xây tường sử dụng các loại gạch này, có thể kể ra một số công tác hay gặp như: xây cột, ốp cột; xây cầu thang; xây sê nô; v.v… Mặc khác những công tác đơn giản như xây móng, xây; xây tam cấp; v.v…, thông thường sẽ không được xem là thuộc các đối tượng của điều chỉnh tại nội dung này bởi có mức độ yêu cầu đơn giản hơn, điều kiện thi công dễ dàng hơn so với xây tường;

Nội dung quy định tại ghi chú này không nói đến điều chỉnh hao phí vật liệu. Căn cứ Điều 21 – Nghị định số 10/2021/NĐ-CP thì nếu áp dụng các công tác xây này để xây các kết cấu khác mà thành phần hao phí chưa phù hợp thì cần phải xây dựng hao phí vật liệu (số gạch, lượng vữa) cho 1 m3 xây mặc dù ở ghi chú này không quy định. Nội dung chi tiết các công tác xây dưới đây sẽ đưa ra một số hướng dẫn chi tiết bạn đọc tham khảo.

Hình 2 – Trích: Ghi chú trang 233 – Định mức số 12 – Phần xây dựng

Trên đây là một số lưu ý với công tác xây được trích dẫn từ nội dung cuốn sách dự toán tập 1 của chúng tôi và cũng là nội dung của khóa học lập dự toán loại công trình dân dụng.

“Tích lũy chuyên sâu – Đi lên bền vững” – Biên tập: KS. Uông Thắng