Cẩm nang Pháp luật TP.HCM 2023

Xin chia sẻ Cẩm nang pháp luật của địa phương TP.HCM năm 2023 của Sở Xây dựng TP.HCM. Trong tài liệu này hướng dẫn áp dụng theo thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Xây dựng năm 2023.

Giới thiệu chung

Nhằm giúp công chức, viên chức nhận diện đầy đủ các quy định pháp luật, đồng thời tạo điều
kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận đầy đủ các quy định pháp luật khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính
thuộc chức năng của Sở Xây dựng, từ đó đánh giá một cách toàn diện trong quá trình tham mưu thực hiện
thủ tục hành chính thuộc chức năng của Sở Xây dựng; việc hệ thống và cập nhật các quy định pháp luật là
yêu cầu nền tảng bởi không nắm bắt đầy đủ và hệ thống hóa được văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan đến công việc chuyên môn thì việc cập nhật không có cơ sở pháp lý. Từ đó, dẫn tới việc áp dụng pháp
luật không chính xác, hoặc việc áp dụng pháp luật không mang tính bao quát dễ dẫn đến mâu thuẫn với
chính sách pháp luật khác.
Từ thực tiễn áp dụng pháp luật nói chung còn nhiều hạn chế và bất cập, trong đó có nguyên
nhân khách quan và chủ quan. Trong phạm vi chức năng của Sở Xây dựng, để khắc phục các hạn chế nêu
trên, việc hệ thống, cập nhật các quy định pháp luật sẽ giúp cho công chức, viên chức hoàn thiện kiến thức,
hệ thống thông tin về pháp luật khi tham mưu thực hiện thủ tục hành chính. Vì vậy, Sở Xây dựng ban hành
Cẩm nang pháp luật áp dụng theo thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
nhằm tổng hợp các quy định pháp luật có liên quan trong từng thủ tục hành chính. Đồng thời, cập nhật các
nội dung đã được thống nhất trong áp dụng pháp luật để công chức, viên chức khi tham mưu thực hiện thủ
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Xây dựng có thể nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện.
Cẩm nang pháp luật áp dụng theo thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở
Xây dựng gồm 4 lĩnh vực với 30 thủ tục hành chính. Tương ứng với mỗi thủ tục là các quy định pháp luật
được áp dụng trong quá trình thực hiện.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Anh em đồng nghiệp có thể tại trực tiếp trên file hoặc tải trong mục Địa phương trên phần mềm Thư viện QS