Trình tự Quản lý thi công Nghị định 06/2021

Trong bài viết này tôi xin trình bày trình tự quản lý thi công xây dựng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, tạm gọi là 12 bước như sau:

Cơ sở pháp lý: Điều 11 – Nghị định 06/2021/NĐ-CP về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình.

1. Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng; thực hiện việc quản lý công trường xây dựng.

2. Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

3. Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

5. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình.

6. Thí nghiệm đối chứng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

7. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có).

8. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

9. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

10. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình.

11. Hoàn trả mặt bằng.

12. Bàn giao công trình xây dựng.

Để tải văn bản mới nhất hoàn toàn miễn phí, hãy cài đặt và sử dụng PHẦN MỀM THƯ VIỆN QS