Điều chỉnh Báo cáo KTKT 2023

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tại khoản 8 – Điều 12 – Nghị định 35/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 19 – Nghị định 15/2021/NĐ-CP về “Điều chỉnh dự án” nội dung dưới đây.

Bổ sung khoản 5 Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CP với trường hợp điều chỉnh Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, xin trích dẫn nội dung quy định này như hình dưới đây.

Hiện nay trên Thư viện QS đã cung cấp các nội dung sau:

  1. So sánh về quản lý dự án 39 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2021/NĐ-CP
  2. So sánh về quản lý chất lượng công trình 9 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2021/NĐ-CP
  3. So sánh về Hợp đồng trong xây dựng 2 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Nghị định 50 sửa đổi bổ sung nghị định 37
  4. So sánh về quản lý chi phí 2 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

hoặc bấm chọn CHAT ở góc dưới của web này để tải các file so sánh chi tiết

Như vậy, tùy vào từng trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật thuộc trường hợp nào mà áp dụng theo quy định tại nội dung này.

Chú ý:
Điểm b này là nội dung rất khó hiểu bởi làm sao để “..không làm thay đổi các nội dung quy định tại điểm 2 Điều này… (không làm thay đổi TMĐT)” ??
+ Phải chăng là trường hợp điều chỉnh thiết kế mà giảm TMĐT thì được;
+ Hoặc là có tăng nhưng không vượt 10% như điểm a;
….Hãy đợi hướng dẫn thêm

Xem video cùng phân tích dưới đây