Văn bản hợp nhất về Xác định Quản lý chi phí

Ngày 29/12/2023 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BXD với nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Để thuận lợi trong công việc, tránh sai xót người dùng nên sử dụng Văn bản hợp nhất 2 thông tư trên. Anh chị em đồng nghiệp đang sử dụng phần mềm Thư viện QS với tài khoản hoàn toàn Free đã có sẵn văn bản này hoặc tải thủ công dưới đây.

Phần mềm Thư viện QS quản lý và tra cứu trực tuyến các loại văn bản pháp lý, tài liệu hoàn toàn Free

Biên tập: KS.Uông Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *