Xác định Gxd theo đơn giá công trình

? Cùng bàn về bản chất của phương pháp xác định chi phí xây dựng theo đơn giá công trình.

Phương pháp đơn giá công trình. Hiện nay do địa phương chưa ban hành các bộ đơn giá XDCT (đơn giá địa phương), thì phương pháp đơn giá công trình lên ngôi.. trong Cuốn sách tập 1 mới tái bản mình đã nhấn mạnh đây là phương pháp theo Thông tư 09/2019/TT-BXD – Phụ lục 03 (Thông tư 06 cũ) được quy định với cái tên:

“Xác định chi phí xây dựng theo khối lượng hao phí và giá VL; NC; M tương ứng”

Bản chất tên gọi này đã cho các bạn 1 thông tin đó là:

Chỉ cần xác định xong giá trị VL; NC; M của bảng Tổng hợp vật tư thì đã đủ cơ sở để xác định Gxd, bởi lẽ bản chất của Gxd là đi xác định chi phí trực tiếp (T) = VL+NC+M (tức chi phí trực tiếp là tổng cộng của tổng các giá trị VL; NC; M cho toàn bộ công trình (hạng mục) đang lập.

Như vậy, đáng lẽ ra không cần thiết phải Phân tích đơn giá chi tiết để xây dựng các đơn giá VL;NC;M cho từng công tác trong bảng dự toán, đo bóc KL.

Tuy nhiên, nhiều hồ sơ vẫn thể hiện điều này là do hình thức quản lý hồ sơ (chứ không phải 1 phương pháp khác) như một số anh chị em đang hiểu lầm. Hãy làm chủ các phương pháp này như đã trình bày trong cuốn sách tập 1 tái bản để bạn có những ứng xử chuyên nghiệp trong công ty, trong giao tiếp với các tổ chức, cơ quan quản lý, kiểm tra..

Bảng tổng hợp vật liệu, nhân công, máy

Chúc các bạn luôn vững vàng chinh chiến !