Vấn đề mua cọc hay sản xuất tại chỗ

Thông thường, chúng ta luôn tự hỏi tại sao có công trình lại xác định đi mua cọc về thi công; Ngược lại nhiều công trình lại sản xuất tại chỗ.

Chúng ta cùng phân tích trên góc độ yếu tố kỹ thuật; hiệu quả của vốn đầu tư và tiến độ dự án. Những yếu tố ngoài lề khác chúng ta tạm gác lại.

Để trả lời câu hỏi này, tôi xin đưa ra quan điểm cá nhân như hình dưới đây mong rằng giúp được anh chị em mới vào nghề có được cái nhìn tổng thể nhất.

Mọi ý kiến đóng góp của các bạn đã vững nghề vui lòng bình luận dưới bài để giúp các em mới vào nghề được trải nghiệm thêm. Trân thành cảm ơn !

Biên tập: KS.Uông Thắng