Thông báo giá Tháng 1+2 năm 2023 Thanh Hóa

Căn cứ biến động giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Thanh Hóa cập nhật Công bố thông tin về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2023.

Công bố này để các đơn vị có cơ sở tham khảo trong việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện trong tháng 1,2 năm 2023.

Để tải đầy đủ thông báo giá này vui lòng cài đặt và tải về trên thự viện trực tuyến của phần mềm Thư viện QS hoàn toàn miễn phí (tải mục Địa phương).

Văn bản số 1376/LSXD-TC công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1,2/2023

Biên tập: KS.Uông Thắng