Nguyên tắc xác định cấp công trình

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nguyên tắc xác định cấp công trình theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD hiện nay.

Đối tượng áp dụng thông tư này được quy định tại Điều 1 gồm có:

 • Người quyết định đầu tư
 • Chủ đầu tư
 • Chủ sở hữu
 • Người quản lý
 • Sử dụng công trình
 • Nhà thầu trong nước
 • Nhà thầu nước ngoài
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

(Xem ví dụ thực hành video dưới bài viết này 👇👇👇)

Việc hiểu và nắm vững nguyên tắc xác định cấp công trình được quy định tại Điều 2 là cơ sở quan trọng để các bên áp dụng đúng vào dự án của mình.

Dưới đây xin tóm tắt lại những nội dung trong Điều 2 giúp bạn đọc dễ nhớ nhất khi áp dụng vào thực tế

Hình ảnh nội dung Điều 3 – Thông tư số 06/2021/TT-BXD

Sử dụng phần mềm Thư viện QS để tra cứu văn bản rất thuận lợi hoàn toàn Free chức năng này.

Những nội dung về nguyên tắc xác định cấp công trình:

A – Tiêu chí để xác định:

Tiêu chí để xác định cấp công trình được phân ra làm 2 tiêu chí:

 • Mức độ quan trọng, quy mô công suất (Danh sách Phụ lục 01): Áp dụng cho cả công trình độc lập hoặc tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục.
 • Quy mô kết cấu (Danh sách Phụ lục 02): Áp dụng cho từng công trình độc lập thuộc dự án đầu tư xây dựng.

Như vậy, nếu như với tiêu chí thứ nhất được áp dụng cho nhiều loại công trình thì tiêu chí thứ 2 chỉ nói đến áp dụng cho công trình độc lập.

B – Xác định cấp của một công trình độc lập:

Xác định cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định theo cả 2 tiêu chí trên. Nghĩa là chúng ta đi xác định cấp của công trình đang xem xét theo Phụ lục 01, sau đó xác định theo Phụ lục 02 để lấy cấp cao nhất cho công trình.

Trường hợp công trình độc lập đang xem xét lại không có trong Phụ lục 01 thì đi xác định theo Phụ lục 02 và ngược lại.

C – Xác định cấp của một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục:

 1. Nếu tổ hợp các công trình này hoặc dây chuyền công nghệ nêu trên có trong Phụ lục 01 thì xác định theo Phụ lục 01 luôn.
 2. Nếu tổ hợp các công trình này hoặc dây chuyền công nghệ nêu trên không có trong Phụ lục 01 thì cấp công trình được xác định theo cấp công trình chính có cấp cao nhất. Cấp của công trình chính này được xác định theo quy định tại mục B ở trên (tức khoản 2 – Điều 2), tức là xác định cấp cho công trình chính như xác định cấp cho công trình độc lập.

D – Xác định cấp công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp:

Đây là trường hợp rất hay gặp trong thực tế cho các dự án cải tạo sửa chữa, gồm các trường hợp sau:

 1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thay đổi các tiêu chí đã nêu trên thì cấp công trình sau khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theo các quy định tại Điều 2 của thông tư này. Quy định này có thể hiểu rằng nếu việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thay đổi quy mô công suất, thay đổi quy mô kết cấu thì sẽ phải xác định lại căn cứ và các tiêu chí mới của công trình sau khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cho phù hợp. Thường gặp với các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lớn.
 2. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp khác với nội dung vừa nêu trên (tức không thay đổi quy mô công suất hay quy mô kết cấu) thì cấp của công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lấy theo cấp của công trình cũ khi chưa thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp. Thường gặp với các dự án cải tạo sửa chữa nhỏ (ví dụ chỉ lập Báo cáo kinh tế – Kỹ thuật).

Trên đây là những nội dung đáng quan tâm, chúc bạn thành công.

Biên tập: KS.Uông Thắng

Video ví dụ thực hành vào công trình thực tế;

File excel bảng tính xác định cấp công trình:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab