Dự toán ETA

Dự toán ETA
(khóa mềm)

800.000 500.000 VNĐ

Phần mềm Dự toán Eta gồm tính năng Lập dự toán, dự thầu, thẩm tra và quyết toán công trình . Cập nhật theo bộ Thông tư 11 12 13 mới nhất của Bộ Xây dựng. Đây là phiên bản mới nhất miễn phí của Công ty cổ phần tin học Eta với tiện ích mới giúp quá trình lập dự toán dễ dàng hơn.
(Bản khóa cứng xem dưới đây)

Báo giá phần mềm dự toán Eta năm 2022 (phiên bản khóa cứng USB)

 • Phiên bản Dự toán Eta Student
 • Phiên bản Dự toán Eta Professional
 • Phiên bản Dự toán Eta Ultimate
 • Phiên bản Dự toán Eta Sever Lan
 • 1.000.000 vnđ/khóa
 • 3.000.000 vnđ/khóa
 • 4.500.000 vnđ/khóa
 • 7.000.000 vnđ/khóa

Giới thiệu các sản phẩm

 • Phiên bản Dự toán Eta Student  giới hạn 200 đầu mục công tác và 1 hạng mục công trình
 • Phiên bản Professional giới hạn nâng cấp tính năng miễn phí 18 tháng từ ngày mua. Cập nhật dữ liệu đơn giá định mức thông tư nghị định trọn đời
 • Phiên bản Dự toán Eta Ultimate được nâng cấp và cập nhật tính năng và dữ liệu trọn đời. Mua 1 lần sử dụng mãi mãi không mất phí nâng cấp
 • Phiên bản Sever Lan : phù hợp với các công ty lớn hoặc tập đoàn các phòng ban làm việc nhóm. Được cài đặt trên 1 máy chủ và nhiều máy con với chi phí rẻ.
 • Dữ liệu sử dụng sẽ được lưu trên máy chủ. Các máy con chỉ bóc tác dữ liệu dự toán khối lượng đầu vào

Mỗi gói sản phẩm phần mềm dự toán Eta đều có những tiện ích và tính năng khác nhau tương ứng với mức giá của phần mềm.

Sản phẩm được phát triển bởi Công ty cổ phần tin học Eta