Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí

Đây là dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài dầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự kiến ban hành vào năm 2021. Xin mời các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo.