Công tác không công bố trong Định mức mới

Định mức mới.. Bạn sẽ gặp những công tác đã từng công bố trong hệ thống định mức cũ như 1776, 1777.. Tuy nhiên với định mức mới nhất công bố theo Thông tư 10/2019/TT-BXD thì lại không công bố. Bạn xử lý sao đây? chắc hẳn bạn sẽ lúng túng chưa tìm được giải pháp nào phù hợp… Bài viết này nhằm gợi ý cho bạn hướng xử lý tình huống đó.

Với hệ thống định mức trên được công bố ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, hiệu lực ngày 15/2/2020. Tuy nhiên trong văn bản này không nói là đã thay thế mới hoàn toàn hệ thống định mức cũ (1776, 1777,1778..v.v..). Như vậy sẽ có một số tình huống sau:

    – Khi các công tác có trong cả 2 hệ thống định mức mới và định mức cũ: Bạn cần phải xử lý theo quy định tại Điều 3 – Thông tư số 10/2019/TT-BXD để biết công trình/gói thầu mình đang đảm nhận thuộc trường hợp nào.

    – Khi các công tác lại không có trong hệ thống định mức mới, chỉ có trong 1776 cũ: Hiện nay định mức mới rất nhiều công tác cũ trước đây 1776 có nhưng lại không công bố trong định mức mới. Điều này hiện nay đang gây tranh cãi và khó khăn cho công tác lập và quản lý chi phí. Theo tôi các bạn cần có tư duy sau đây để làm việc với các bên liên quan, đó là bản chất của việc áp dụng/vận dụng định mức đó là những gì định mức không có, người phê duyệt và các bên liên quan tiến hành đi xây dựng cho công tác đó sao cho đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế, phù hợp công nghệ thi công hiện tại và phù hợp giá cả thị trường.. Để làm được việc này có một số cách sau đây:

  1. Xây dựng hao phí mới (tham khảo dự án cũ): Vô cùng khó khăn và sau này cũng khó giải trình (trừ khi thuế luôn ông Viện KT xây dựng) và ảnh hưởng nhiều đến tiến độ phê duyệt dự án. Tuy nhiên có lẽ vẫn phải làm bởi tại Điều 15 – Nghị định 68/NĐ-CP; Điều 17 – Thông tư 09/T-BXD có quy định về các khái niệm như:
    • Định mức 10 là định mức ban hành (bạn còn nhớ ông 1776 cũ đọc quyết định là định mức công bố chứ chưa được coi là ban hành)
    • Xây dựng định mức mới khi định mức ban hành (định mức 10) không có
    • Điều chỉnh định mức đã ban hành để phù hợp với thiết kế – định mức điều chỉnh.
  2. Áp dụng, vận dụng luôn theo định mức cũ: Tức khi định mức mới không công bố, bạn đem định mức cũ ra để áp dụng (ví dụ 1776). Đây là cách là rất dễ bị yêu cầu giải trình bởi hệ thống định mức cũ ra đời từ nhiều năm trước, tại thời điểm đó biện pháp thi công (biện pháp sản xuất), công nghệ thi công và năng suất lao động không thể giống hoàn toàn như ngày nay khi công nghệ phát triển và con người tiếp cận với nhiều cái mới, biện pháp mới. Mặt khác cần chú ý tại Điều 15 – Nghị định 68/NĐ-CP; Điều 17 – Thông tư 09/T-BXD thì rõ ràng anh 1776 trước đây chỉ là công bố, còn Định mức 10 hiện nay là ban hành, như vậy việc mang 1776 hay các ĐM cũ ra để áp dụng luôn là không đúng với các điều này. … Tuy nhiên, quan điểm của riêng tôi.. áp dụng định mức cũ thì chưa thể, nhưng chúng ta có thể “vận dụng” hệ thống định mức cũ miễn là phải kiểm soát thành phần hao phí sao cho phù hợp với công nghệ, thiết bị, biện pháp và yêu cầu kỹ thuật… Vì dù sao đây cũng là định mức do Bộ xây dựng đã công bố.
  3. Lấy báo giá theo thị trường: Đây là cách làm cho tiến độ nhanh, kịp thời tuy nhiên chỉ với các công việc thông thường không yêu cầu kỹ thuật, biện pháp phức tạp hoặc trong các hệ thống định mức mới và cũ chưa có, báo giá từ các nhà cung cấp uy tín, kinh nghiệm trên thị trường thì mới có cơ sở giải trình.
  4. Tóm lại: Tại Điều 15 – Nghị định 68/NĐ-CP; Điều 17 – Thông tư 09/T-BXD thể hiện nếu định mức 10 không có hãy đi xây dựng định mức mới hoặc điều chỉnh thành phần hao phí trong định mức 10 để đảm bảo phù hợp với điều kiện thi công, công nghệ và yêu cầu thiết bị. Trường hợp nếu hệ thống định mức cũ đã có chúng ta hãy vận dụng sao cho có cơ sở để giải trình sau này.

Qua bài viết này, tôi tin rằng bạn sẽ có được giải pháp phù hợp với hồ sơ. Chúc bạn thành công !