Lập dự toán công tác đánh cấp nền đường

Trong nền đường giao thông tại một số vị trí cần phải đánh cấp trước khi đào, đắp. Như vậy một số người gặp khó khăn trong việc sử dụng mã hiệu công tác nào trong định mức cho loại công việc này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn.

Trích: Đnh mức ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD

Trong thuyết minh thành phần công việc công tác đào nền đường bằng máy (kể cả công tác đào bằng thủ công) như hình trên cho thấy, công tác đào nền đường chưa bao gồm công đánh cấp. Cấu tạo đánh cấp như hình dưới đây:

Mô tả cấu tạo đánh cấp nền đường đắp

Do đó, tùy theo đánh cấp có cấu tạo và khối lượng là nhỏ hay lớn mà vận dụng các công tác đào nền đường bằng thủ công (AB.117) hay bằng máy (AB.31). Trước đây, với các dự án giao thông lớn như QL1A thì công tác này khi lập dự toán đơn vị tư vấn hay để đào cấp bằng thủ công là 5% – bằng máy 95%. Tuy nhiên với giai đoạn quyết toán công trình thì cần phải giải trình cụ thể căn cứ vào từng loại trắc ngang hoàn công để giải trình chỗ nào phải thi công bằng thủ công, chỗ nào phải thi công bằng máy.

Những phân tích trên sẽ giúp bạn có quyết định phù hợp với quy mô công trình của mình.

Một trả lời tới to “Lập dự toán công tác đánh cấp nền đường”

Bình luận đã bị khoá.