Có phải lập Báo cáo Giám sát tác giả không ?

Hiện nay chúng ta cũng khá băn khoăn rằng với nhà thầu tư vấn thiết kế trong quá trình giám sát tác giả có cần phải lập báo cáo giám sát tác giả trình Chủ đầu tư khi kết thúc công việc này hay không? Cơ sở nào ?

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được vấn đề này khi thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế.

Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 20 – Nghị định 06/2021/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng (hình dưới đây).

Để tải các văn bản pháp luật mới nhất, tài liệu tham khảo hoàn toàn miễn phí hãy sử dụng phần mềm Thư viện QS.

Như vậy, nội dung tại khoản 2 – Điều 20 nêu trên không quy định cụ thể nhà thầu thiết kế phải lập Báo cáo giám sát tác giả khi thực hiện nghĩa vụ này.

Tuy nhiên, tại khoản 1 – Điều 20 nêu trên lại quy định rằng nhà thầu thiết kế có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định trong hợp đồng xây dựng. Điều này cho thấy rằng nếu trong hợp đồng tư vấn đã ký có điều khoản yêu cầu phải lập Báo cáo giám sát tác giả thì nhà thầu thiết kế phải thực hiện theo quy định của hợp đồng là phù hợp và ngược lại.

Do đó, đơn vị tư vấn thiết kế cần hiểu đúng để đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng đúng với quy định.

Hy vọng quan điểm trên sẽ giúp bạn có cái nhìn đúng về vấn đề này.

Biên tập: KS.Uông Thắng