Xác định khối lượng san ủi tại bãi chứa, bãi thải

❓Về khối lượng san ủi bãi chứa, bãi thải:

Bên tôi có 1 gói đào và điều phối ra bãi để đợi đắp.. KL lớn khoảng 40k m3 cơ.. ấy vậy mà chi phí san ủi tại bãi chứa đã tính toán duyệt rồi = 40 nghìn x hệ số rời theo TCVN

Bạn đã đọc cuốn Sách dự toán do KS.Uông Thắng là tác giả chưa, click vào thử đi
Ảnh minh họa

4447 rồi (vì chúng tôi san ủi bãi chứa lúc đó xe chở đến đổ đống thì KL tăng lên rất nhiều (rời ra rồi) chứ đếch đâu phải san 40 nghìn m3 kia.. Vậy mà giờ quyết toán bị cắt hệ số này ông ạ.. có cách nào không???

‼️Theo ĐM 1776:

Khó rồi, đó là 2 vấn đề mắc phải:
1. Khi chào giá công tác san ủi ngoài bãi này lấy theo ĐM 1776, vậy mà trong 1776 đã ghi rất rõ rằng “trong ĐM đã được ĐM cho 100% đo được tại nơi đào rồi”.. Tức là khi còn áp dụng ĐM thì hao phí ca máy trong ĐM đã tính đến trường hợp nở rời rồi.. vậy đơn giản công san ủi cũng chỉ được tính với 40 nghìn kia, không thể có hệ số được nữa. Vấn đề liên quan đến hệ số rời của đất đã được nói đến chi tiết trong Sách dự toán tập 1.
2. Trong quá trình thi công, hệ số nở rời lấy theo TCVN 4447-2012 là chưa ổn rồi, đây là giai đoạn làm thật, tức là phải làm sao có được kết quả thực tế với loại đất đó chứ vác TCVN 4447 ra không ai chấp nhận đâu (chỉ dùng cho giai đoạn lập dự toán thôi vì lúc đó chưa thi công chưa thể xác định được hệ số nở rời).
Mời bạn click vào ảnh để xem nội dung chi tiết Sách dự toán
Ảnh minh họa quy định theo định mức 1776