Các bài đã đăng

Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu mới nhất

Ngày 15/02/2024 Bộ KHĐT ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiệu lực: 15/02/2024 Người dùng phần mềm Thư viện QS có thể tải…

Xem thêm