18 nội dung trách nhiệm của nhà thầu thi công phải biết

Khi hoạt động xây dựng trong lĩnh vực quản lý hồ sơ chất lượng, quản lý thi công xây dựng công trình người kỹ sư phải nắm được 18 nội dung thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Điều 13 – Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình:

Nội dung chi tiết được mô tả bằng sơ đồ và trình bày chi tiết trong file trình chiếu dưới đây:

File đã được cập nhật trên Thư viện QS hoàn toàn miễn phí


Tải về dưới bài viết này

Xem trực tuyến